Ой тамшы: Компьютерді пайдасы мен зияны

Ой тамшы: Компьютерді пайдасы мен зияны

11 FebruaryAsia/AlmatybMon, 11 Feb 2013 11:11:00 +0600000000amMon, 11 Feb 2013 11:11:00 +060013 2013, 11:11 арап шыу: 513 Тсiнiктер: 0

ХХІ асыр адамзат баласыны ой-рісіні ерекше сіп, ркендеп жетілген асыры болып отыр. йіізде компьютер болса, ол аламтора осылса, бгінде кез-келген мемлекеттегі танысымызбен интернет арылы хабарласа беретіндей жадайа жеттік. зіізге керекті аламтор мліметі арылы жылдам тауып алып, керегіізге жарата бересіз. Мны зі адамзат шін лкен жетістік болып табылады. Осы аылды кк жшікті балалар денсаулыына зияны туралы дрігерлер не дейді? Дрігерлер «баланы за уаыт озалмай, компьютерді алдында отыруы, ой-рісіні дамуын шектеп, оны мінез-лыны згеруіне, логикалы ойлау абілетіні бірте-бірте тмендеуіне келіп соады» - дейді. Соны кесірінен баланы аыл-ойы тежеледі. Дрігер ауымы «аылды» жшікті жас балаа кері серін былайша жіктейді...

Компьютерді алдында здіксіз жмыс істеу, ан ысымын ктереді. Миопия яни, кз жанарыны алыстан немесе жаыннан кру абілеті нашарлайды. латы есту абілетін тмендетеді, баланы йысы бзылып, аса тбеті болмайды. Ал йысы анбаан баланы зейіні тмендейді. Сонымен атар, омыртаа кп кш тсетіндіктен, (сколиоз омырта буыныны исаюы) омырта ауыруына шалдыуы ммкін. Электрленген сулелер сауса штарына сер етіп, олды буындарына заым келтіреді.
Жаында Ресейлік бір телебадарламада мынандай анйлы оианы крсетті. 12 жасар бала йіндегі компьютермен трлі анйлы атыс-шабыс ойындар ойнап, компьютер алдынан шыпай ояды. Бан ыза болып ашуланан кесі пыша алып компьютерді желілерін кесіп-кесіп тастап, пышаын столды стіне ойып, зі тргі йдегі диванны стіне демалып отырса, лы жааы пышаты алып, жгіріп келіп, бейне ата-жауын кргендей кесіні тура жрегіне пышаты адаан. кесі сол жерде жан тапсыран. Жаын кршілерімізде болып жатан осындай келесіз жадайлар, бірде болмаса бірде бізде де орын алмасына кім кепіл? Сондытан, балаызды анша жасы кріп трсаыз да, компьютерге кп йір ылмаан абзал. Оны орнына таза ауада кбірек ойнатанны пайдасы зор болма. Компьютерлік ойындарды негізгі трі атыс-шабыс, тбелес, зорлы-зомбылытар болып келеді. Бала сырты дниені мытып, ым-иаш соыс немесе сатырлаан тбелесті ортасында жреді. Осындай кездерде баланы жйке-жйесі бзылып, ашу-ызаа жол береді. Бірте-бірте баланы бойындаы мейірімділік, ізгілік асиеттері, ата-ананы сыйлау абілеті азаяды. Осылайша жаласа берсе, баланы деби кітаптара, ізгілік асиеттілік ойындара ызыушылыы тмендеп, компьютерге туелділікке келіп соады. Сонымен бірге, соы кезде ялы телефон арылы агент жйесімен тілдесу де оушыларды жне жастарды арасында ке тарады. Ал ялы телефонды пайдалану кезінде, электромагниттік толындарды те зиянды сері бар екендігі ылыми длелденіп отыр. орыта айтанда, р нрсені олдануды з орны бар екенін, «Баланы жастан» деген аталы сзді мытпайы аайын!

Мамырбек БАРАБАЙ.
Балпы би кенті.


рметті оырмандар!
Пікір жазанда жеке адамны ар-намысын орлайтын, кемсітетін, лт араздыын тудыратын сздерді олданбауыызды сраймызИсточник материала: http://baq.kz

Почитайте еще

Перегрев компьютера Перегрев компьютера

Перегрев компьютера Затянувшаяся жара привела к тому, что многие из нас столкнулись с проблемой перегрева компьютеров. Кроме того, из-за концентрации дыма в воздухе была остановлена работа некоторых компьютерных кластеров.

Эмоциональный робот-компьютер REETI Эмоциональный робот-компьютер REETI

В мире робототехники силиконовая кожа может превратить машину в монстра вроде гуманоидного телефона Elfoid P1 . Или может сделать робота симпатичным, как в случае с механизмом под названием REETI, который разработали инженеры французской компании Robopec.

Соединяем iPad и iPhone 4, 4S, 5 Соединяем iPad и iPhone 4, 4S, 5

Соединяем iPad и iPhone 4, 4S, 5 В наш сервис « Задать вопрос » поступило предложение рассказать о том, как соединить iPhone 4S и iPad: «Здравствуйте!


Еще статьи